A vendég a foglalási szoba megkezdése előtt 14 nappal lemondhat az okok és a költségek eredetének meghatározása nélkül. A vendégnek írásban vagy szöveges formában (levélben vagy e-mailben) vagy a felhasználói fiókját a házigazdának, a lemondási határidő betartásával. A lemondás időszerűségének lényeges dátuma a nyilatkozat kézhezvétele a fogadónál. Ez nem érinti a vendég foglalásának lemondásának jogát, ha van ilyen, fogyasztó. A 8.1. Pont szerinti lemondás esetén a házigazda teljes egészében visszatéríti a vendégnek már kifizetett díjakat. A foglalás árát a lemondás kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítik. értesítés. Hacsak a felek másként nem állapodnak meg, a házigazda ugyanazon fizetési eszközzel téríti vissza a vendégnek a foglalás árát, mint amelyet a vendég a szoba foglalásakor használt.